Aktuellt


Publicerad 2022-12-14

Citadellet Bolagsservice kan hjälpa till med bolagsstarten

När du ska dra igång ett nytt bolag så kan Citadellet Bolagsservice hjälpa till genom att förse dig med ett lagerbolag som är redo för omedelbar start.

Då du vill komma igång med ditt industriföretag på en gång så är det frustrerande med allt pappersarbete som ska till. Det kan ju gå flera veckor innan du kan erbjuda dina väntande kunder kvitton. I det här läget kan det vara bra att kontakta Citadellet Bolagsservice som kan sälja lagerbolag till dig så att du kommer igång på en gång.


Citadellet Bolagsservice för start såväl som avslut


Idag kan Citadellet Bolagsservice vara en hjälp både för dig som vill starta ab och för dig som vill avveckla det. Deras tjänster är smidiga och du kommer snabbt i kontakt med Citadellet via deras hemsida eller telefon.


Lagerbolag för snabb start


När du redan nu står med en beställning för butiksinredning och behöver komma igång med inköp av material, metallbearbetning och vidare montering så är det bra att slippa vänta mer än en dag eller två på att ställa ut räkning. Det kan ju ta tid innan den betalas.


Ett lagerbolag är ett bolag som redan existerar. Det har inte använts men är registrerat hos Bolagsverket med ett nummer. Det betyder att du så snart som du köpt lagerbolaget kan använda det för din verksamhet.


Det här kan som mest ta 1-2 dagar och så är du redo att jobba lagligt med kvitton för ditt företag. Namnändringen sker så snart som Bolagsverket har tagit hand om den men det är inget som påverkar driften av ditt bolag.


Avveckling av ab


Citadellet Bolagsservice jobbar också med det som kallas för snabbavveckling. Det är en likvidation som utförs av Citadellet efter att de har köpt ditt bolag. För den som av olika skäl inte själv vill ta hand om avvecklingen är detta en värdefull tjänst.

 

 

 

 


Publicerad 2022-08-25

Vad tillverkas med skärande bearbetning i Sverige?

Svenska industriföretag jobbar med skärande bearbetning för att tillverka delar såväl som färdiga produkter och möbler.

Det är få saker som kan tillverkas utan någon form av beskärande insats. Med skärande bearbetning kan svenska industriföretag tillverka allt från delar i miniatyr till stora partier i byggprojekt. Vad tillverkas med den skärande bearbetningen i vårt land? Vi tar en titt på det!

Skärande bearbetning i olika material


Dagens industrimaskiner klarar att beskära allt från glas till metaller. Därmed så kan vi skapa precis allt med skärande bearbetning. Men fokus ligger ju ofta på metallbearbetning då vi ser på den här typen av tillverkningsmetod.

Historiskt är metallen ett mycket viktigt material i Sverige. Varje år produceras det cirka 130 miljoner ton mineral i Sverige. Vi har en utmärkt källa för vidare produktion och kan förstås också exportera de värdefulla materialen som kan bearbetas och göras om till viktiga objekt för industri och näringsliv.

Exempel på material som formas med skärande bearbetning är:
• Papp
• Plast
• Trä
• Metall
• Sten

Skärande bearbetning för tillverkning av möbler


Ett av de viktigaste områdena för skärande bearbetning är möbler. Vi behöver möbler i våra hem, på arbetsplatser såväl som butiksinredning som möter de krav vi har i dagens moderna köpcentrum.

När vi skapar möbler så finns det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till. Komfort och ergonomi står ofta i fokus men inredning är ju också en form av konst. Med modern beskärande bearbetning går det att skapa vackra möbler och detaljer för hem och arbetsplatser till en rimlig kostnad.

Det är inte längre så att vi måste vänta på att snickaren ska bli klar med ett bord som tar flera månader att snickra till. CNC-maskiner spottar fram perfekta delar som sedan monteras till designmöbler vi trivs perfekt med.

Delar och detaljer för teknik


Teknikens värld har ett stort behov av skärande bearbetning för alla de delar som ska ingå i apparater och produkter. Det kan röra sig om otroligt små metalldelar som måste ha exakt rätt form för att elektriska apparater ska fungera som tänkt.

Det krävs också delar i installationer för elektronik som används i byggnader och hem. Här handlar det ofta om att producera stora volymer för massinstallationer som samverkar. Maskinerna som används för den här typen av beskärning ska klara av de allra minsta storlekarna och att forma till väldigt tunn metall utan att den förstörs eller böjs till.

Större delar för byggprojekt


Det finns också ett motsatt behov av otroligt stora delar som är viktiga för samma byggprojekt som behöver de allra minsta delarna. Skärande bearbetning för mycket stora delar kräver att det finns plats på verkstadsgolvet. Här måste man använda sig av maskiner som ger utrymme till exempel för långa rör eller tunga metallpartier som kommer att monteras under eller över mark.

Bruksföremål i våra hem har beskurits med maskiner


När du ser dig om i ditt hem ser du en massa saker som aldrig kunnat se ut som de gör utan skärande bearbetning. Det kan vara bestick och köksutrustning såväl som den stor du sitter på. Så självklara saker som fästelement tas fram med metoder som fräsning och svarvning. De finns ju i precis allting omkring oss!

 

 

 


Publicerad 2022-06-18

Kan laserskärning vara ett bra val för en prototyp?

Det kan vara så att laserskärning blir ett bra val för en prototyp men det här beror givetvis på syfte och det material som prototypen ska ha.

Det var länge så att laserskärning sågs som något dyrt och lite ovanligt. Idag är det inte på det viset. Det här är numera en form av skärande bearbetning som används för en rad olika material. Långa och korta serier av plåt tas fram med laserskärningen och dessutom kan metoden lämpa sig väl för tillverkning av prototyper.


Viktigt med god planering av laserskärning


Det finns faktiskt pengar att spara med laserskärning och det beror bland annat på att man får ett så fint snitt. Med metoden går det att spara på material såväl som på tid. Det får betydelse även då det handlar om att ta fram en enkel prototyp.


För att få ut mesta möjliga av laserskärningen är det förstås viktigt att planering är noga och korrekt. Det finns fördelar med att vända sig till en verkstad med god erfarenhet av att skära med laser. De har god förståelse för när det kan tänkas vara ett bra val med laser och då det kanske är bättre med andra metoder.


En prototyp som följs av större produktion


När en prototyp kommer att följas av produktion av större volymer är det inte så dumt att välja laserskärning för prototypen. Detta är ju smart om själva produktionen också kommer att ske med laser.


Men även om annan metallbeskärningsteknik kommer att användas så kan det finnas skäl till att välja att ta fram prototypen med laser. Det är trots allt en mycket effektiv metod med precisa resultat. Därmed blir det ju lättare att fortsätta jobba med utvecklingen av produktionen med en exakt prototyp.


Det gäller dock att ge uppdraget till ett metallbearbetningsföretag som förstår sig på tekniken och som sedan kan ta projektet vidare på det sätt som du vill. Tänk alltid framåt när du börjar med att se på möjliga metoder för att skapa en prototyp!

 

 

 

 


Publicerad 2022-02-09

Legooperatör för trådbockning eller bockning i egen regi

Om det finns möjlighet att utveckla verksamheten med trådbockning kan det vara en möjlighet hellre än att lägga ut trådbockning på legoleverantör.

När det finns ett stort behov av bockning av tråd kan det vara så att kapaciteten på den egna verkstaden inte räcker till. Då går det att kontakta en legooperatör för trådbockning som är effektiv och professionell. Men det kan också vara av intresse att se på möjligheten att utveckla den egna verksamheten med detta moment.


Trådbockning med moderna maskiner


Idag behöver det inte vara så besvärligt att lägga till trådbockning på en verkstad där man jobbar med skärande bearbetning och annan formning av metall. Om platsen finns för en ny maskin och tråd på lager så kanske detta kan vara en klok investering.


Även om man kan få mycket kostnadseffektiv bockning via en legoleverantör som kanske finns mycket nära den egna verkstaden så finns det givetvis mycket att spara på att själv klara bockningen på plats.


Nya kunskaper kommer att behövas


Utöver att rätt maskiner ska köpas in så måste man förstås också utbilda personalen. Ibland kanske det blir tal om att anställa en ny medarbetare som är duktig på bockning. Det här är kostnader som ska kunna försvaras med de intäkter man får in med den nya verksamheten.


Det är klart att det gäller att räkna på en längre tidsperiod för att se hur den här investeringen skulle kunna löna sig. Dessutom gäller det ju att se hur kombinationen av trådbockning och andra tillverkningsmetoder kan komplettera varandra.


Kompletta processer kan vara en fördel


På ett företag som jobbar med att ta fram delar för butiksinredning så finns det ju ett stort behov av att klara av alla typer av bockning. Man använder fleroperationsmaskiner för att jobba på ett effektivt sätt och trådbockningen kan absolut ses som ett viktigt komplement till verksamheten.


Om det går att ta fram kompletta processer där man klarar uppdrag från A till Ö så är det klart att det kan leda till besparingar såväl som fler uppdrag. När möjligheten finns att göra allt från att forma metallen till att montera möblerna så ligger det en hel del i att försöka få ordning på detta.


Det hela kan tas steg för steg


För en verksamhet som fortfarande växer och jobbar med att etablera sig inom metallbearbetning så är det inte så dumt att ta det hela steg för steg. Det går ju att bygga på mer fler maskiner. När budgeten finns för en trådbockningsmaskin samt en anställd som sköter den så är man redo för detta steg.


Frågan om man ska ta ett företagslån för att göra saker snabbare bör tas upp med kunnig person som kan se helheten. Ibland är det värt att ta lån och investera lite mer för att snabbare komma upp i volym på uppdrag.


Men det gäller verkligen att ha tänkt igenom denna strategi för att vara säker på att man jobbar med rätt utvecklingstakt och har säljstödet som krävs för att få användning av den nya expertisen inom trådbockning.

 

 

 

 


Publicerad 2021-10-21

Ska du avveckla ab för att undvika tvångslikvidation?

Om du ser att en tvångslikvidation kan bli aktuell då ditt bolag inte fungerar som tänkt kanske det är dags att avveckla ab för att undvika en situation där du tvingas till likvidation.

Det ska gå ganska långt för att det ska bli tal om tvångslikvidation. Många gånger sker detta på grund av att ett bolag inte sköts i enlighet med de regler som gäller i Sverige. Men en allmän domstol kan också bestämma att ett ab ska likvideras om aktiekapitalet understiger hälften av det som registrerats.


Ska du avveckla ab innan det går så långt att du tvingas till likvidation? Det kan vara klokt och det behöver inte vara så svårt.


Avveckla ab med hjälp


Du kanske tycker att det känns komplicerat att likvidera ett bolag på egen hand. Då finns det en lösning som kallas för snabbavveckling. Du kan alltså sälja för att låta ett annat bolag avveckla ab åt dig. Det här innebär att du på en gång får ut pengarna ur bolaget. Detta mot en mindre avgift.


Alla papper i ordning


Nu är det viktigt att förstå att du måste ha ordning på alla papper för att avveckla ab på detta vis. Det är inte bara att stänga ner verksamheten och sälja. De bolag som kan erbjuda snabbavveckling gör bara det om de ser att bolaget är redo för likvidation.


De kommer inte att köpa ditt bolag om det fattas information eller om det finns problem med skulder som inte har betalats av. Det gäller att bolaget är vilande och redo för avveckling för att detta ska fungera.


När du inte kan få snabbavveckling


Om du inte kan få hjälp med snabbavveckling kan det finnas andra vägar att gå. Här kan det vara så att du behöver rådgivning för att fatta rätt beslut. Då du kanske är väl insatt i ditt skrå men kan mycket lite om bolagshantering är det verkligen smart att rådgöra med en person som vet hur man kan avveckla ab eller kanske sälja det för att ta sig ur en situation som tycks ta det hela allt närmre en tvångsavveckling.

 

 

 

 


Publicerad 2020-12-27

Nimonic är ett bra val vid risk för korrosion

I miljöer där det finns en hög risk för korrosion är Nimonic metall ett bra val men det är inte alla verkstäder som kan erbjuda bearbetning av Nimonic.

Metaller finns precis överallt i vårt samhälle. Vissa miljöer kräver mer vad gäller motstånd mot korrosion. Idag sker bearbetning av Nimonic just för att ta fram objekten och delarna som klarar av lite mer. Nimonic är ett registrerat varumärke för Special Metals Corporation som finns i en serie med olika nummer.


Bearbetning av Nimonic ger hög kvalitet


När det krävs metallbearbetning för projekt där metallen kommer att utsättas för stora påfrestningar som kan leda till rost kan Nimonic vara ett bra val. Nimonic består av en legering där nickel och krom är de största komponenterna.


Legeringen är särskilt bra då det krävs ett extra gott motstånd mot korrosion. Metallen kan bli ännu tuffare då man inkluderar kol, titan och aluminium. Några exempel på Nimonic metaller som kan bearbetas i Sverige är Nimonic 75 och Nimonic 80A.


Skärande bearbetning av Nimonic


För att kunna genomföra skärande bearbetning av Nimonic krävs det rätt verktyg men också kunskap. Det är inte säkert att en verkstad som jobbar med traditionella metallbearbetningsmetoder även kan erbjuda bearbetning av Nimonic.


Materialet är tuffare att bearbeta och fel kan bli kostsamma. De bästa verkstäderna jobbar med metoder som minimerar riskerna för fel. Det gör att produktionen kan bli kostnadseffektiv och att resultaten kan bli så bra som förväntat.


Typiskt för en bra verkstad som klarar bearbetning av Nimonic är att de har varit i branschen länge och att de har ett intresse av att hela tiden utvecklas. Det betyder att deras arbetsmetoder hela tiden förfinas vilket är en stor fördel för kunder.


Sedan är det förstås också vanligt att industriföretag som klarar av Nimonic bearbetning också sätter stor fokus på kvalitet. Det kan i vissa fall betyda högre priser men inte alltid. Kostnaden för projektet påverkas ju en hel del av annat som till exempel ledtider och det är sådant som experter klarar av galant.

 

 

 

 


Publicerad 2020-08-27

Sälja aktiebolag när industrin bromsar in

Den som planerat sälja aktiebolag under våren 2020 fick kanske ändra om i planerna för svensk industriproduktion minskade mer än väntat då Coronakrisen var som värst.

Våren 2020 gick till historien som otroligt dramatisk. Hela västvärlden drabbades av viruset från Kina och svensk industri bromsade in mer än vad som först hade förväntats. Det dramatiska fallet i svensk industri fick givetvis många olika konsekvenser. En var att de som hade planerat att sälja aktiebolag fick fundera på att skjuta på det hela eller kanske till och med på att avveckla.


Sälja aktiebolag i dåliga tider


När det handlar om att sälja aktiebolag är önskan alltid att få ut mesta möjliga för det. Det är ju självklart. Finns det vettiga köpare går det att sälja bolaget även då tiderna inte ser så ljusa ut. Trots att områden som metallbearbetning fick se en kraftig inbromsning våren 2020 var det ju ingen indikation för framtiden.


Alla visste att viruset förr eller senare skulle ge sig och när detta skedde skulle produktionen komma igång igen. Det fanns till och med de som pratade om en möjlig framfart för svensk industri i kölvattnet av Corona. Särskilt med tanke på all den kunskap och teknisk stöd som redan finns på plats på svenska verkstäder.


När företag säljs ser man ju alltid på framtidsprognosen. Den får en stor betydelse för vad priset för bolaget blir. När det är möjligt att se att en uppgång direkt efter en ekonomisk kris är möjlig kan det påverka en försäljning på ett positivt sätt.


Men det gäller förstås att verkligen kunna övertala den som köper om detta. Dessutom gäller det ju att ta sig genom krisen på ett sätt som inte havererar det som redan har byggts upp.


Sälja bolaget för att avveckla det


En annan möjlig utgång för industriföretag under kristider är förstås att man väljer att sälja aktiebolag för att avveckla. Istället för att fortsätta mot en konkurs väljer man alltså att lägga ner och plocka ut det som finns kvar i bolaget.


En frivillig avveckling kan utföras i egen regi eller med hjälp av ett finansbolag som jobbar med detta. När bolaget säljs för avveckling kallas det för snabbavveckling. Det innebär att pengarna för bolaget genast betalas ut. Sedan kommer själva likvidationen att skötas av bolaget som köpt det.


Sälja för avveckling eller hålla ut?


När industrin bromsar in på grund av en pandemi kan det vara svårt att utvärdera vad bästa steget framåt är. Då det finns en stark önskan om att överleva som företag och driva det genom krisen är det ingen som funderar på att sälja det.


Om det sedan tidigare har funnits tankar om att sälja aktiebolag eller att likvidera det kan en ekonomisk krissituation i Sverige och världen vara det som leder till en snabbare avveckling. Detta för att försöka minimera förlusterna under den rådande krisen.

 

 

 

 


Publicerad 2019-08-18

Spännande fakta om laserskärning

Här är några spännande fakta om laserskärning som är en populär beskärningsmetod inom metallindustrin.

Det kan verka som att laserskärning är något väldigt nymodigt. Men faktum är att tekniken har många år på nacken. Sedan mitten på 1900-talet så har man kunna skära med laser. Fast det var först under 1970-talet som laserskärningen befästes som en tillverkningsmetod inom industrin.


Det här är ett intressant fakta om laserskärning och det finns fler. Häng med… 1. Det finns tusentals applikationer för laserskärning


Under senare år så har utvecklingen av laserskärning fullständigt exploderat. Numera så finns det över 25 000 olika former av laserskärningsapplikationer. Dessa används på olika sätt. Det går ju att skära med laser i så många olika material. Du kan använda tekniken för allt från papper till plast. Men stor fokus ligger på beskärning av metaller som verkligen tjänar på en teknik som innebär att man minskar behovet av efterbearbetning.


Olika typer av lasrar har tagits fram. De är gjorda för olika syften. Lasern är minst lika viktig inom skönhetsvård som den är inom metallbearbetning. 1. Intensiteten har betydelse


Något som påverkar hur väl en laserskärare kan beskära ett material är dess intensitet. Om intensiteten är låg som klarar maskinen av material som inte är tjocka som till exempel papper. Men för tjocka metallmaterial så krävs det mer kraft. Denna beskrivs för det mesta i watt per mm². 1. Syre eller kväve


Det är normalt sett mycket billigare att skära med syre än med kväve. För lättare stålsorter så använder man sig av syre med lågt tryck. Syret effektiviserar skärprocessen. Men för de flesta andra typer av metaller så är det kväve som används. Gasen kommer att hålla högt tryck för att på så vis blåsa bort metallen som smälts av laserstrålen. 1. Laserstrålens fokus


En annan sak som får stor betydelse för hur laserskärning fungerar är strålens fokus. När man använder en lins som ger kort fokus så går det undan och det här fungerar bra för material som inte är så tjocka. Men när man ska skära i tjockare metaller så räcker det inte med kort linsfokus. Då väljer man istället en längre fokuslängd så att man kan smälta metallen hela vägen igenom. 1. Bra för miljön


Laserskärning anses vara en bra beskärningsmetod med tanke på miljö. Den leder bland annat till minskat svinn av material. Dessutom så går det att skära på ett kraftfullt sätt med ett mindre förbruk av energi. 1. Säkert för operatören


Moderna lasermaskiner är gjorda för att operatörer ska vara säkra. Man jobbar med säkerhetskontroller och moment som gör det svårt att hamna i farliga situationer. Dessutom så är laserskärning en tyst arbetsprocess. Operatören slipper det buller som andra industrimaskiner står för.


Laserskärning är också en process som minskar farliga utsläpp av rök nära operatören. Därmed så kan det här ses som en mycket fördelaktig metod för alla som befinner sig på verkstaden där laserskärningen sker.

 

 

 

 


Publicerad 2019-07-20

Effektiv automatsvarvning i Gnosjö

Det finns effektiv automatsvarvning i Gnosjö och här är några av de främsta anledningarna till att resultaten kan bli så goda.

Idag så är Gnosjö en region som är känd för sin produktivitet. Att du finner riktigt effektiv automatsvarvning i Gnosjö kommer knappast som en överraskning. Men visste du varför Gnosjös verkstäder är så bra på den här formen av metallbearbetning? Här är några av anledningarna…


Automatsvarvning i Gnosjö med moderna maskiner


Maskinerna är förstås a och o när det ska arbetas med metall. Det gäller att de har kraft och precision.  Den automatsvarvning Gnosjö står för erbjuds med moderna maskiner. Det handlar om maskiner som styrs med CNC-tekniken.


Märkena på maskinerna kan variera. Idag finns det en rad olika tillverkare av automatsvarvar och andra viktiga industrimaskiner. Några exempel på maskinmärken som du finner på Gnosjös bästa verkstäder är: • Citizen

 • Mayer

 • Star

 • Traub

 • Mazak

 • Miyano


Med CNC så går det att jobba snabbt och även precist. Produktionen blir på så vis billigare. Men det betyder inte att det blir slarvigt. Tvärtom så är delar och produkter som svarvas av dessa moderna maskiner i stort sett perfekta. Ibland så krävs det inte ens någon efterbearbetning.


Goda rutiner för rengöring


En annan sak som kan göra skillnaden mellan hög kvalitet och tvärtom är rengöringsrutiner. Det är något som man inte alltid tänker på. Men för att automatsvarvningen i Gnosjöregionen ska hålla så hög nivå så gäller det att detaljer såväl som maskiner hålls rena.


Det krävs rutiner för avfettning och rengöring. På så vis så blir det extra trevligt att samarbeta med verkstäderna. De färdiga delarna och produkterna är attraktiva och därmed mycket lättare att hantera.


Möjlighet till legoarbeten nära verkstaden


Många gånger så kommer delarna färdiga ur automatsvarvar. Det betyder att de kan användas precis som de är. Men det händer också att man behöver ytbehandling av olika slag. Det här är enkelt ordnat i Gnosjö. Verkstäderna ligger nära varandra och därmed så finns specialistkompetensen på nära håll.


Verkstäder som ligger vägg i vägg samarbetar och det betyder att produktionstakten inte går ner nämnvärt för att man måste byta verkstadsgolv och maskin. De täta kontakterna sörjer för större produktivitet såväl som kostnadseffektivitet.


När produktionen är genomförd


När automatsvarvning i Gnosjö är genomförd så kommer nästa moment. Det kan vara att ytbehandla via en legoleverantör eller på plats. Och det kan också innebära montering. När en produkt ska skapas så kan man alltså få allting klart på samma plats.


När leveransen väl sker så är allting klart. Det är något som är otroligt bra på flera sätt. Det drar ner på kostnaden och kan också ses som en fördel för miljön. Slutkunden kan få den beställda varan snabbare och det är klart att det får betydelse för hur tillverkningsprocessen upplevs.

 

 

 

 


Publicerad 2019-06-29

Kan en maskinist likvidera aktiebolag?

En maskinist kan likvidera aktiebolag helt själv men det kan vara smart att låta en bolagsservice ta hand om detta.

Vem som helst som driver ett företag kan avsluta det. Det finns inga regler om att man ska ha en viss utbildning för att kunna likvidera aktiebolag. Men det finns en massa regler för hur detta ska göras. Det kan liknas lite vid metallbearbetning där det gäller att jobba på rätt sätt för önskat resultat. Felsteg i produktionen kan ge hemska effekter.


Likvidera aktiebolag på egen hand


Den som har jobbat med att tillverka butiksinredning av metall vet att en skruv som inte sitter på rätt sätt kan leda till en möbel som blir farlig. Samma sak kan man säga om att likvidera aktiebolag utan kunskap. Kunskapen finns gratis via Bolagsverket men det kan ändå ta tid att sätta sig in i allting.


Om du ska lägga ner bolag själv så bör du ta dig tid till att lära dig processen. Det är viktigt att inte skynda, detta så att varje blankett fylls i på rätt sätt. Det är också a och o att allting görs i rätt ordning. Bara en sådan sak som när man håller bolagsstämma och vad som registreras under denna kan få betydelse.


Är det så farligt att göra fel?


Fel upptäcks inte alltid på en gång. Bolagsverket kan ha mycket att stå i. Om du till exempel missar en avgift så kan det leda till en större avgift senare. Större misstag kan till och med anses vara brottsliga så det gäller verkligen att ta det hela i lugn och ro.


Om du ställer samma fråga vad gäller metallbearbetning så kan det ses som ett skämt. Det är klart att det är allvarligt att göra fel. Fel kan ju till och med handla om liv och död. Med Bolagsverket så rör det sig tack och lov inte om livsfara. Men däremot så kan det bli ekonomiskt struligt att göra fel.


Få hjälp av experterna


Om din expertis är kantpressar och metallbearbetning så kan det vara klokt att låta en expert på avveckling av ab sköta detta. Det är enklare än vad man kan tro. Genom att sälja ab till en bolagsservice så är det hela ur världen. De kan ge dig så kallad snabbavveckling.


Snabbavvecklingen betyder att du nu inte själv måste ta alla steg som krävs för att likvidera aktiebolag. Det här kommer bolagsservicen att göra. Men det går ju snabbt för dig. Du säljer och är färdig.


När du får hjälp av experter så kan du känna dig lugn. Du behöver inte sitta och fundera på vad du egentligen borde ha fyllt i eller om du har missat något. Därmed så kan du gå vidare med nya projekt eller kanske testa livet som anställd.

 

 

 

 


Publicerad 2019-06-07

För IBM började det med stansmaskiner

IBMs grundare Hermans Holleriths tabellmaskin var inspirerad av den första typen av stansmaskiner som var manuella stansar på tåg.

I slutet av 1800-talet så hade man många problem i USA. Befolkningen ökade snabbt och det innebar stora förändringar. För landets regering så innebar det också att man fick svårare att hålla ordning på befolkningen rent statistiskt. Det gällde ju att kunna räkna folk för att hålla sig till lagens regler om antal säten i kongressen. Det var den tidens stansmaskiner på tåg som fick ingenjören Herman Hollerith att komma på lösningen.


Stansmaskiner på tåg


När tågen började rulla så använde sig konduktörer på tåg av enkla stansmaskiner för att hålla koll på passagerare. Dessa verktyg var helt enkelt till för att göra hål i biljetter. Hollerith åkte tåg och tittade på konduktören som med sin manuella stans gjorde hål i biljetter.


Hans tankar snurrade i huvudet och ledde till en mycket viktig uppfinning. Han kom nämligen fram till att skapa en slags tabellmaskin som byggde en hel del på stanstekniken. Något som drev honom var behovet av att automatisera räkne-processen.


Det började med pappersrullar


Hollerith började med pappersrullar som han gjorde hål i. Varje hål stod för en viss typ av information. Det hela utvecklades sedan till hålkort, precis som på tågen i USA. De höll mycket bättre och klarade livet i en stansmaskin på ett galant sätt.


En revolutionerande uppfinning


I grund och botten så fungerade Holleriths stansmaskin på så vis att man med varje hål förde in viss information. Varje kort stod för en individ och varje hål en form av information. Ett hål på en plats på kortet kunde betyda att det rörde sig om en kvinna. Ett annat hål på annan plats visade att det var en man.


Med små koppar av kvicksilver så kunde maskinen skapa elektrisk kontakt där det fanns hål i korten. På så vis gick det att registrera informationen som hålet innebar. Maskinens kontrollpanel visade upp räkningen som registrerades.


Inte helt automatiskt


Det här är förstås långt från dagens automatiska stansmaskiner som får sin matematik från datorprogram. Holleriths maskin krävde en operatör som matade in de stansade korten manuellt så att de kunde räknas. Men det fanns till exempel möjlighet till sortering så att det gick att räkna med tanke på en viss kategori.


Det gick till exempel snabbt att ta fram hur många svenskfödda som bodde i staten Minnesota. Den som var född i Sverige hade nämligen ett stansat hål på sitt kort av denna anledning.


En maskin som påverkade framtiden


Hollerith fortsatte att jobba med olika former av räknemaskiner. Han hyrde ut sina första räknemaskiner och lanserade ett eget företag som till sist blev International Business Machines. Maskinerna utvecklades med nya funktioner. Faktum är att företaget fortfarande finns, men idag så kallas det för IBM!

 

 

 

 


Publicerad 2019-05-01

Mer än trådbockning på samma verkstad

En allsidig metallverkstad kan klara av mer än trådbockning i samma lokaler och det kan spara mycket tid och pengar.

En automatiserad metallbearbetning är en stor fördel. Den drar ner på tiden som det tar att producera och det är ingen liten sak. Men det är inte bara snabba maskiner som kan jobba automatiskt som ger snabb trådbockning. Många gånger så behöver man ju genomföra fler moment innan en trådprodukt är redo för bruk.


Mer än trådbockning på verkstaden


Trådbockning går som sagt hand i hand med andra viktiga produktionsprocesser. Metallen som ska formas kan behöva fler moment av ytbehandling och montering efter att formningen har skett. En riktigt bra metallverkstad kan erbjuda flera viktiga moment som: • Planering av produktion

 • Pressning

 • Svetsning

 • Montering


Det går alltså att få en komplett produktionsprocess genomförd på samma plats. Det här kan göra stor skillnad. Istället för att anlita en legooperatör för svetsning så kan den ske i direkt anslutning till trådbockning.


Olika former av ytbehandlingar


När trådbockning är genomförd så kan det finnas behov av olika former av ytbehandling. Ytbehandlingen är inte bara en kosmetisk fråga. Med elektrolytisk ytbehandling så får man flera viktiga egenskaper som kan behövas i den färdiga delen och produkten.


Välj en bra metallverkstad!


Det är viktigt att välja rätt metallverkstad för trådbockning. Tänk på att verkstaden som kan göra mer kan bli en mycket viktig samarbetspartner. Med större kunskap och erfarenhet så kan man fatta rätt beslut vad gäller metod och material. Det kan spara pengar och leda till en produktion som ger mycket bättre resultat.

 

 

 

 


Publicerad 2019-01-24

Det går snabbt att tillverka med formverktyg

Med formverktyg så går det snabbare att skapa plastdelar som håller exakta mått och erbjuder fina detaljer.

De formar som används vid formsprutning kallas ofta för formverktyg. Formverktyget används som kapsel för den smälta plast som kommer att formas till den önskade formen. Det kan vara allt från ett plastredskap till en del som ska sitta i en bil. Friheten är stor när man jobbar med formsprutningsmaskiner som är programmerade för att skapa delar och produkter med exakta mått.


Formverktyg kan användas många gånger


Ett bra formverktyg kan man använda många gånger om. Det är också det som gör formsprutningen till ett formidabelt val då det ska tillverkas stora volymer. När man har den färdiga formen så har man i stort sett den färdiga produkten.


När en del kommer ur formsprutningsmaskinen så är den klar. Det behövs ingen skärande bearbetning som är så vanligt då det rör sig om metallbearbetning. Det behövs inte ens någon ytbehandling i form av färg. Färgen finns ju redan i plastmassan som har smälts ner och formats med formverktyg!


En snabb produktion är viktig


När stora volymer ska tillverkas så kan det ta tid. Men tid är pengar. Att en form kan användas gång på gång utan avbrott är tidsbesparande. Därmed så rör det sig om en tillverkningsmetod som spar pengar. Snabbheten är så viktig just för att man ser att den ger kostnadseffektiva projekt.


Men visst är det också så att vår värld har blivit mindre tålmodig. Saker som vi tidigare accepterade är helt omöjliga idag. Vi förväntar oss att tusentals delar ska bli klara på nolltid och att det inte ska kosta något. Det är möjligt med formverktyg som håller riktigt hög kvalitet.


Planering på ett effektivt vis


För att det ska gå snabbt att tillverka med formverktyg så är det förstås så att de måste planeras och tillverkas på ett effektivt sätt. Det gäller att formen som den smälta plastmassan hälls i verkligen har rätt proportioner. Om inte så får man ju börja om från början.


Med modern datorteknik så går det att räkna ut hur formverktyget kommer att fungera innan det ens existerar. Det gör det så mycket lättare att ta fram verktygen som sedan används snabbt och i flera olika produktioner.


När ett företag vet att de kommer att behöva fler produktioner av precis samma plastkomponent så går det att spara formverktyget som använts. Det kan monteras i formsprutningsmaskinen igen. Med samma inställningar så kommer man snabbt igång med samma produktion och det kan göras på nolltid.


Med god planering så får man ut max av ett formverktyg. Det kan ge stora besparingar av tid och pengar. Dessutom så ger formverktyget produkter som håller hög kvalitet. Används det på rätt sätt med tanke på tryck och värme så kommer platskomponenterna som tillverkas att bli hållbara och snygga.

 

 

 

 


Publicerad 2018-06-26

Bra att tänka på då du ska sälja företag

Det finns mycket att tänka på då du ska sälja företag och det är viktigt att du säljer inventarier som fleroperationsmaskiner på rätt sätt.

Då det finns inventarier så kan de bli en del av försäljningen. I varje fall om den som du säljer till ska driva verksamheten med fleroperationsmaskiner vidare. Men om du ska sälja företag för att likvidera det så gäller det att du blir av med maskiner. Då behöver du sälja dem. Men vem vill köpa maskiner som är till för ytbehandling, beskärning av metall och mer?


Sälja företag för att likvidera


Det är inte svårt att sälja företag för att likvidera men det finns förstås regler för detta. Du kan alltid kontakta en bolagsservice för att få veta hur du ska förbereda försäljningen. De kommer att tala om för dig precis vilken dokumentation de behöver för att klara av avvecklingen av bolaget.


Om du fortfarande har maskiner som står kvar på golvet så är det viktigt att du inser att det här kan ta tid. Hade du tänkt dig att en snabbavveckling skulle bli klar denna vecka så får du inse att så nog inte blir fallet. I varje fall inte om du vill få ut pengar för dina verkstadsmaskiner.


Saker att fundera lite på


För att planera en försäljning av verkstadsmaskiner på rätt sätt så är det viktigt att du tänker igenom flera saker. Till att börja med så kanske du undrar vem som får köpa tunga verkstadsmaskiner av dig. Svaret är att vem som helst kan göra det. Du kan själv köpa maskinerna om du vill det.


Men om du tänker sälja maskinerna till dig själv så ska du se till att priset är i enlighet med marknadsvärdet. Om det inte är det så kan det bli problem längre fram. Det kan se lite märkligt ut. Utvärdering bör ske av personer som har god kunskap om fleroperationsmaskiner.


Rätt pris för dina maskiner


När du ska sälja bolag så vill du inte förlora mer pengar än nödvändigt på detta. Inte ens när det rör sig om en likvidation. Men inse att du kanske inte kommer att få ut de pengar som du vill få för svetsar, pressar och andra verkstadsmaskiner. Om det inte finns så många köpare så får du kanske nöja dig med ett lägre pris. Det kan också vara så att du helt enkelt få ge bort äldre maskiner som inte längre anses ha något värde.


Ska du lägga till moms då du säljer maskinerna?


Om du drog av momsen när du köpte maskinerna så ska du lägga till den då du säljer. Ett aktiebolag som är momspliktigt bör alltid fakturera med moms. Du ställer ut en faktura precis som vanligt till köparen. Denna kommer sedan att vara med i redovisningen som behövs då du ska sälja företag för att avveckla det.

 

 

 

 


Publicerad 2018-06-25

Kantpressar kan vara farliga maskiner

Även moderna kantpressar kan vara farliga maskiner och det är viktigt att jobba med lösningar för operatörernas säkerhet.

Industrimaskiner får tungt arbete att verka hur lätt som helst. Men faktum är att kantpressar och fleroperationsmaskiner är stora saker som kan vara farliga. Om en kantpress inte hanteras på rätt sätt så kan det få fatala konsekvenser. Det är också därför som det är så viktigt med utbildning.


Kantpressar jobbar med stor kraft


När pressen kniper ihop över ett stycke metall så ser det enkelt ut. Men om ett finger kommer emellan så kan det bli svårt att få det fingret på plats igen. Det här gör att vissa verkstäder inte ens låter operatörer komma i närheten av pressen som jobbar. Istället så använder man sig av robotar som matar in material.


Rätt arbetsmetod


Med rätt arbetsmetod så blir arbetet säkrare. Operatörer måste lära sig att jobba med kantpressar på rätt sätt under sin utbildning. Sedan så kommer de att behöva vidareutbildning på jobbet för att det hela ska förbli säkert och tryggt. En ny maskin kan ju kräva nya procedurer som leder till att operatören inte riskerar att skada sig under pressning.


Smarta innovationer


Det kommer hela tiden nya smarta lösningar för säkert arbete med kantpressar och andra industrimaskiner. Det kan vara så enkelt att man lägger till en gardin för att se till att delar inte kan landa på en operatör om de lossnar och flyger.


Med nya innovationer så blir verkstäder säkrare. Uppfinningarna kommer inte sällan från operatörerna som är väl medvetna om vad som saknas och vad som skulle kunna bli bättre på verkstadsgolvet.

 

 

 

 


Publicerad 2018-02-15

Automatsvarvning som en del av en flerstegsprocess

Automatsvarvning kan ingå i en arbetsprocess där man jobbar snabbare då en maskin klarar av flera moment.

Att fleroperationsmaskiner är populära är inte svårt att förstå. Det här är ju industrimaskiner som gör att man kan producera så mycket snabbare. När en maskin klarar det jobb som hade krävt tre olika arbetsstationer tidigare så spar man ju även plats. Det går att utföra automatsvarvning som en del av en flerstegsprocess som utförs på ett mycket flexibelt sätt. På så vis blir skärande bearbetning effektivare än någonsin vilket reflekteras i priset.


Snabbare automatsvarvning än någonsin


Att kunna jobba snabbt är viktigt. Tid är något som det är ont om då man försöker hinna med många olika uppdrag samtidigt. Ibland så blir det förstås så att kunder får vänta då populära verkstadsföretag inte kan ta på sig hur många beställningar som helst på kort tid. Men med fleroperationsmaskiner så är det mycket som har förändrats. De företag som har vågat investera i den nya tekniken klarar mycket mer. Tempot är högre och automatsvarvning kan innebära att man får helt färdiga delar och produkter efter en enda omgång i maskinen.


Precis hur snabbt det kommer att gå beror givetvis på vad man tillverkar. Ibland så får man acceptera att moment som montering kan kräva att man ändå måste skicka en del vidare, och då tar det lite längre tid. Men då man kan få in fler moment i en och samma maskin så får man också plats för mer på verkstaden. Det gör att verksamheten kan utökas med den metallbearbetning som krävs för att på kortare tid slutföra projekt.


Hur ser det ut med kvalitet?


Snabbt är ju bra, men hur ser det ut med kvaliteten? Det sista du vill är ju att en kort leveranstid ska innebära slarv. Då är det bättre att vänta lite längre för att få hög kvalitet som håller länge. Då man investerar i ny butiksinredning eller kanske väljer att byta ut verktyg i maskiner så är kvalitet ett nyckelord. Men faktum är att den nya tekniken där man kan göra mer med en och samma maskin inte betyder att kvaliteten sänks. Tvärtom så förfinar man hela tiden arbetsmetoderna så att produktionen blir ännu bättre.


Viktigt med god kunskap och planering


Nu ska vi komma ihåg att en maskin trots allt är en maskin. Den kan inte tänka själv och måste programmeras på rätt sätt för att ge de goda resultaten. Med tanke på detta så är det verkligen viktigt att verkstaden som erbjuder automatsvarvning som en del av en fleroperationsprocess har kunskapen som krävs för att klara av arbetet på rätt sätt. Med god planering, programmering och översikt av arbetsprocessen så kommer allting att fungera precis så som man har tänkt sig. Då kan slutkunden få en mycket bra produkt till ett skäligt pris.

 

 

 

 


Publicerad 2017-10-09

Cnc-svarvning för effektiv och flexibel tillverkning

Med cnc-svarvning så får man effektiv och flexibel tillverkning av olika material, och cnc-svarvning är ett utmärkt val då man vill få snabb produktion.

När man tar en titt på modern svarvning så blir det tydligt att cnc-svarvning är den metod som väldigt många väljer att jobba med. Det finns goda anledningar till detta. Med en cnc-svarv så får man skärande bearbetning som är otroligt effektiv och mycket flexibel. Det här beror på flera olika saker och inte minst på att den här typen av svarv är en slags fleroperationsmaskin som kan göra många saker samtidigt. På så vis så får man en produktion som är snabb och som ger delar och produkter som håller mycket hög kvalitet.


Cnc-svarvning ger flexibel produktion


Flexibilitet är något som man har ett stort behov av på en verkstad. Varje projekt är unikt och man behöver svarvar och industrimaskiner som klarar av olika typer av uppdrag. När man tillverkar delar och produkter med cnc-svarvning så drar man stor nytta av datortekniken. Man programmerar en dator som sedan kommunicerar med svarven och talar om vad den ska göra. Man kan alltså i förväg lägga upp tillverkningsprocessen och lita på att svarven kommer att jobba på, moment efter moment, med de verktyg som krävs för att få rätt form och design.


När man är redo för en ny produktion så får cnc-svarven nya instruktioner från datorn och detta ger en flexibilitet som gör det möjligt för verkstaden att erbjuda många olika projekt på kort tid. Produkterna som man kan skapa på detta sätt är många och varierade. Butiksinredning, fästelement, nya maskiner och mer är sådant som kommer till med hjälp av cnc-svarvningen.


Möjlighet att jobba med olika material


Något som man kanske inte alltid tänker på är att en och samma cnc-svarv kan utföra skärande bearbetning på många olika material. Det rör sig alltså inte bara om metallbearbetning. Man kan skära i plast såväl som i trä, och faktum är att det inte är så ovanligt att dessa material sedan kombineras. En verkstad kan på så vis med en svarv få fram färdiga möbler och produkter som är redo att användas och som inkluderar olika material som har sammanfogats på ett mycket smart sätt.


Svarvade detaljer kan kombineras för att erbjuda bättre styrka såväl som skönhet och det ger många möjligheter för designers som är med om att utveckla nya möbler och produkter. Då man kan lita på att industrimaskinerna klarar jobbet med fin kvalitet så kan man skapa bättre kvalitet även för sammanhang där man normalt sett kanske inte hade lagt så stor energi på skönhet och bekväm form.


Maskiner som kan göra flera saker samtidigt


Moderna cnc-svarvar är fleroperationsmaskiner som kan innehålla olika verktyg som gör olika saker på samma gång. Det här är spännande och något som leder till att produktionskostnader sänks. Med cnc-svarvning så kan man i stort sett mata in ett material i maskinen för att sedan få en färdig produkt då verktygen är klara med sin bearbetning. Det här är fortfarande något som revolutionerar vår industri och som gör att delar och produkter bara blir bättre och bättre i takt med att de som designar och programmerar drar nytta av maskinernas förmåga.

 

 

 

 


Publicerad 2017-09-20

Tillverkning av fördröjningsmagasin med smarta industrimaskiner

Med smarta industrimaskiner så kan man snabbt och smidigt tillverka alla delar som krävs för att ett fördröjningsmagasin ska bli klart och fungera på rätt sätt.

Tiden då en stenkista var det bästa valet för att hantera dagvatten på är sedan länge förbi. Idag så kan man skapa fantastiska dagvattensystem av plast som man sedan installerar i marken. Men det här hade aldrig varit möjligt om det inte vore för de moderna industrimaskiner som finns på svenska verkstäder idag. Tack vare kommunikationen mellan dator och maskin så kan man planera projekt in i minsta detalj och räkna med att få delar till fördröjningsmagasin som verkligen håller måttet. Det här får betydelse för samhället i stort då man med hjälp av dagvattenmagasin och kassetter ser till att allting kan fungera som det ska trots vädrets makter.


Fördröjningsmagasin är otroligt viktiga i vår värld


Vi ser de inte men vi drar stor nytta av deras funktion. Ett fördröjningsmagasin har som funktion att fördröja förflyttning av vattenmassor under mark. Om vatten rör sig för fort och för kraftfullt så kan det leda till stora skador ovan mark. Man kan till och med hamna i situationer där det blir farligt att röra sig på vägar och offentliga platser efter skyfall. Fördröjningsmagasinet är en del av ett dagvattensystem som leder bort vattenmassor på ett säkert sätt.


Marken ovanför dagvattenkassetter och magasin förblir torr och säker att stå på medan vattnet hamnar på rätt plats. Det här är också något som gör att man kan rena vattnet som hamnar i vår natur. Dagvattensystemen förses med filter som tar bort föroreningar som finns på gator och torg och som annars hade följt med dagvattnet ut i naturen.


En maskin som gör mer


När man ska tillverka ett dagvattenmagasin så måste man se till att det kommer att hålla önskad kvalitet. Plast kan låta som ett material som inte är så starkt men så är det inte. Moderna plaster kommer med många fördelar. De ger styrka såväl som lätthet och det är en oslagbar kombination. Med smarta fleroperationsmaskiner som kan mer så lyckas man producera den typ av plastdelar som ska finnas under mark och hålla vår värld säker.


Med en maskin som gör mer så kan man lita på att det färdiga dagvattensystemet håller högsta kvalitet. Man kan också hålla sig till det schema som har satts upp för produktion och installation. Det är inte mindre viktigt. Det är ofta så att man har rätt så snäva ramar för när ett fördröjningsmagasin ska vara klart och monteras.


Då många är involverade i processen så är det verkligen en fördel att jobba med moderna maskiner som kan styras med datorer och som är enkla att läsa av. Detta särskilt då man kanske måste ha fler operatörer som läser av och driver produktionsprocessen vidare.

 

 

 

 


Publicerad 2017-07-04

Sälja företag och börja på nytt med tillverkning

Man kan sälja företag för att börja om på nytt med ett område som kanske inte passar in i det första aktiebolagets verksamhetsbeskrivning men som ändå kan vara relaterat.

Med många år bakom sig inom försäljning av produkter som butiksinredning så kan man ha samlat på sig stor erfarenhet av området. Kanske är man till och med så insatt att man inser vad som fattas hos leverantörerna och tänker sig att man kan fylla en lucka. Det här blir ett spännande prospekt, men det kan också innebära att man måste sälja företag för att börja om från början. Det blir kanske enklare än att göra om aktiebolaget som man redan har för att på så vis ändra riktning och utveckla verksamheten.


Sälja företag för att tillverka möbler


Som försäljare av butiksinredning så vet man givetvis en hel del om vad som efterfrågas och kanske har man upptäckt något som fattas. Då leverantörer inte lyssnar på de tips som man ger så kan det kännas frestande att själv lösa problemet. Kanske är det då dags att sälja företag för att börja om med en helt ny typ av verksamhet, med tillverkning.


Vill man spara tid så är det inte så dumt att ta chansen att sälja bolaget för att avveckla det. Eller så kanske man tänker sig att någon som man känner och litar på kommer att driva försäljningen vidare så att man kan skapa ett samarbete. Hur man ska göra beror en hel del på den tid man har över till att jobba med projekten, och även om det är så att man verkligen har en lämplig partner att sälja företaget till så bör man beakta den tid en ny verksamhet kan ta. Man måste ju lära sig en massa nya saker om tillverkning och det bör man börja med för att undersöka om den tanke man har verkligen kommer att fungera som man tänkt sig.


Då man ska sadla om helt


När det är så att man tänker sig att börja jobba med något helt annat som man på ett eller annat sätt har lärt sig mer om så kan det finnas fördelar med att först avsluta det aktiebolag som man redan driver. Gör man detta själv så handlar det om cirka 8 månader innan allt är klart. Men om man säljer företaget för snabbavveckling så är man fri från det mycket snabbare. Man får också ut pengarna för bolaget på en gång och det kan man ju behöva för att komma igång med den nya verksamheten snabbare.


Lagerbolag kan vara ett bra val


Om man vill starta ett nytt aktiebolag inom det nya området som man vill vara verksam inom så kan lagerbolag bli en bra lösning. Många gånger så är det så att man kan sälja företag och köpa lagerbolag från en och samma tjänst. Det kan bli mycket praktiskt och smidigt och göra att man snabbt är igång med det nya företaget samtidigt som man genast släpper taget om det gamla.

 

 

 

 


Aktuellt

 

2022-12-14

Citadellet Bolagsservice kan hjälpa till med bolagsstarten

När du ska dra igång ett nytt bolag så kan Citadellet Bolagsservice hjälpa till genom att förse dig med ett lagerbolag som är redo för omedelbar start.

 

Läs mer »

 

 

 

2022-08-25

Vad tillverkas med skärande bearbetning i Sverige?

Svenska industriföretag jobbar med skärande bearbetning för att tillverka delar såväl som färdiga produkter och möbler.

 

Läs mer »

 

 

2022-06-18

Kan laserskärning vara ett bra val för en prototyp?

Det kan vara så att laserskärning blir ett bra val för en prototyp men det här beror givetvis på syfte och det material som prototypen ska ha.

 

Läs mer »

 

 

 

2022-02-09

Legooperatör för trådbockning eller bockning i egen regi

Om det finns möjlighet att utveckla verksamheten med trådbockning kan det vara en möjlighet hellre än att lägga ut trådbockning på legoleverantör.

 

Läs mer »

 

 

 

2021-10-21

Ska du avveckla ab för att undvika tvångslikvidation?

Om du ser att en tvångslikvidation kan bli aktuell då ditt bolag inte fungerar som tänkt kanske det är dags att avveckla ab för att undvika en situation där du tvingas till likvidation.

 

Läs mer »

 

 

 

2020-12-27

Nimonic är ett bra val vid risk för korrosion

I miljöer där det finns en hög risk för korrosion är Nimonic metall ett bra val men det är inte alla verkstäder som kan erbjuda bearbetning av Nimonic.

 

Läs mer »

 

 

 

2020-08-27

Sälja aktiebolag när industrin bromsar in

Den som planerat sälja aktiebolag under våren 2020 fick kanske ändra om i planerna för svensk industriproduktion minskade mer än väntat då Coronakrisen var som värst.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-08-18

Spännande fakta om laserskärning

Här är några spännande fakta om laserskärning som är en populär beskärningsmetod inom metallindustrin.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-07-20

Effektiv automatsvarvning i Gnosjö

Det finns effektiv automatsvarvning i Gnosjö och här är några av de främsta anledningarna till att resultaten kan bli så goda.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-06-29

Kan en maskinist likvidera aktiebolag?

En maskinist kan likvidera aktiebolag helt själv men det kan vara smart att låta en bolagsservice ta hand om detta.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-06-07

För IBM började det med stansmaskiner

IBMs grundare Hermans Holleriths tabellmaskin var inspirerad av den första typen av stansmaskiner som var manuella stansar på tåg.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-05-01

Mer än trådbockning på samma verkstad

En allsidig metallverkstad kan klara av mer än trådbockning i samma lokaler och det kan spara mycket tid och pengar.

 

Läs mer »

 

 

 

2019-01-24

Det går snabbt att tillverka med formverktyg

Med formverktyg så går det snabbare att skapa plastdelar som håller exakta mått och erbjuder fina detaljer.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-26

Bra att tänka på då du ska sälja företag

Det finns mycket att tänka på då du ska sälja företag och det är viktigt att du säljer inventarier som fleroperationsmaskiner på rätt sätt.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-25

Kantpressar kan vara farliga maskiner

Även moderna kantpressar kan vara farliga maskiner och det är viktigt att jobba med lösningar för operatörernas säkerhet.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-15

Automatsvarvning som en del av en flerstegsprocess

Automatsvarvning kan ingå i en arbetsprocess där man jobbar snabbare då en maskin klarar av flera moment.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-10-09

Cnc-svarvning för effektiv och flexibel tillverkning

Med cnc-svarvning så får man effektiv och flexibel tillverkning av olika material, och cnc-svarvning är ett utmärkt val då man vill få snabb produktion.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-09-20

Tillverkning av fördröjningsmagasin med smarta industrimaskiner

Med smarta industrimaskiner så kan man snabbt och smidigt tillverka alla delar som krävs för att ett fördröjningsmagasin ska bli klart och fungera på rätt sätt.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-07-04

Sälja företag och börja på nytt med tillverkning

Man kan sälja företag för att börja om på nytt med ett område som kanske inte passar in i det första aktiebolagets verksamhetsbeskrivning men som ändå kan vara relaterat.

 

Läs mer »